31.05.2024

Mariusz Mielczarek dla Rzeczpospolitej: Sprzedaż nieruchomości a kaucje i zabezpieczenia

Bogdan Setlak

Sprzedaż skomercjalizowanej nieruchomości z wynajmowanymi lokalami powoduje, że nowy nabywca automatycznie staje się wynajmującym zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego. Ważne jest, że nabywca wstępuje w istniejący stosunek najmu, a nie w samą umowę najmu. Jednak samo wstąpienie w stosunek najmu nie oznacza automatycznego przejęcia wszystkich zabezpieczeń ustanowionych przez najemcę, takich jak kaucje gwarancyjne. Więcej na ten temat w piątkowym wydaniu Rzeczpospolitej pisze associate w KWKR, Mariusz Mielczarek

Wpłacona kaucja gwarancyjna, choć ustanowiona na podstawie umowy najmu, nie przechodzi automatycznie na nowego wynajmującego. Obowiązek jej zwrotu pozostaje u pierwotnego wynajmującego, co wymaga podjęcia dodatkowych działań prawnych, aby przenieść to zabezpieczenie na nowego właściciela nieruchomości. Podobnie jest z innymi formami zabezpieczeń, takimi jak gwarancje bankowe, które również nie przechodzą automatycznie na nowego właściciela.

Do przeniesienia wierzytelności z gwarancji bankowej konieczne jest dokonanie cesji przez dotychczasowego wynajmującego. Zabezpieczenia w postaci weksli in blanco mogą być przenoszone w drodze indosu lub cesji, pod warunkiem, że deklaracje wekslowe nie zawierają ograniczeń w tym zakresie. Odmiennie jest w przypadku oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, które są skuteczne wobec nowego wynajmującego bez potrzeby podejmowania dodatkowych działań.

Jakie są konsekwencje braku automatycznego przeniesienia zabezpieczeń przy sprzedaży nieruchomości? Jakie działania powinien podjąć nowy właściciel, aby zapewnić sobie prawa do zabezpieczeń? Odpowiedzi na te pytania przynosi lektura tekstu Mariusza Mielczarka, który ukazał się na łamach piątkowej Rzeczpospolitej.

Zapraszamy do lektury!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.