MARCIN WIERZBICKI

MARCIN WIERZBICKI

radca prawny, współzałożyciel kancelarii,
absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym
absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego Columbus School of Law; stypendysta na pobyt na wydziałach prawa Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia) oraz Akademii Kijowsko – Mohylańskiej (Ukrainie)
certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect

specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie nieruchomości oraz procesie inwestycyjnym, posiada szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej budowlanych procesów inwestycyjnych oraz spółek deweloperskich, włącznie z aspektami międzynarodowymi, ma rozległe doświadczenie w negocjacjach umów handlowych oraz w prowadzeniu złożonych procesów sądowych, jak również w pozasądowym rozwiązywaniu sporów, świadczy obsługę prawną przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych

włada biegle językiem angielskim i ukraińskim

prywatnie uprawia narciarstwo alpejskie, miłośnik Australii