Lukasz_Lanoszka

ŁUKASZ ŁANOSZKA

radca prawny, od 2014 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył American Law Program (School of American Law) realizowany przez Uniwersytet Jagielloński i Columbus School of Law – Catholic University of America

specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym oraz zagadnieniach prawnych związanych z procesem inwestycyjnym i obrotem nieruchomościami

w ramach Kancelarii koordynuje sprawy z zakresu prawa dotyczącego nieruchomości i procesu inwestycyjnego

włada językiem angielskim

zainteresowania pozazawodowe: historia i militaria oraz fizyka i astronomia