27.07.2021

Komisja Europejska przedstawiła pakiet na rzecz wzmocnienia unijnych regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Monika Macura
Michał Barwicki

20.07.2020 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet wniosków ustawodawczych. Ich celem jest wzmocnienie unijnych regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w zakresie tzw. AML). W szczególności pakiet ten ma doprowadzić do usprawnienia wykrywania podejrzanych działalności finansowych, jak również zlikwidować zidentyfikowane luki prawne w tym zakresie.

 

Przedstawiony pakiet obejmuje cztery wnioski ustawodawcze:

 • rozporządzenie na mocy którego ustanowiony zostanie nowy unijny organ ds. AML,
 • rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • VI dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • nowelizację rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Najważniejszą inicjatywą z całą pewnością jest powstanie nowego unijnego organu ds. AML. Jego głównym celem będzie zapewnienie lepszej koordynacji działań nadzorczych w ramach UE, ustanowienie jednolitego zintegrowanego systemu nadzoru oraz bezpośredni nadzór nad niektórymi najbardziej ryzykownymi instytucjami finansowymi. Komisja Europejska dużo uwagi poświęciła także sektorowi kryptoaktywów. Na mocy zaprezentowanej inicjatywy ma on w pełnym zakresie podlegać przepisom w zakresie AML. Nie ulega również wątpliwości, że cały pakiet wniosków ma za zadanie ujednolicenie przepisów w zakresie AML na terenie UE. Komisja Europejska słusznie bowiem dostrzegła potrzebę lepszej harmonizacji przepisów krajowych w tym zakresie.

Dalsze prace prawodawcze nad powyższym pakietem prowadzone będą przez Parlament Europejski i Radę. Komisja Europejska przewiduje przy tym, że nowy organ ds. AML mógłby rozpocząć pracę w 2024 r.

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.