29.06.2021

Kolejny etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego

Łukasz Łanoszka
Karolina Suchoń

Wraz z końcem kwietnia zakończył się etap konsultacji publicznych nad projektem ustawy o zmianie prawa budowlanego. Zmiany dotyczą m.in. e-Budownictwa, które być może ułatwi przedsiębiorcom budowlanym staranie się o pozwolenia.

Najważniejsze postanowienia projektu przewidują możliwość prowadzenia dziennika budowy oraz książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Ponadto do Prawa budowlanego mają zostać wprowadzone postanowienia tworzące i regulujące funkcjonowanie portalu e—Budownictwo. Platforma ma służyć do elektronicznego składania m.in. wniosków i zgłoszeń.

Planuje się także utworzenie centralnych rejestrów prowadzonych poprzez system teleinformatyczny. Wpisowi do nich podlegać będą osoby posiadające uprawnienia budowlane (tzw. e-CRUB). Również osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej znajdą się w rejestrze. Rozwiązanie to ma zastąpić istniejące obecnie skomplikowane procedury regulujące prowadzenie wspomnianych systemów i doprowadzić do przyspieszenia procesu dokonywania wpisów.

Powyższe zmiany stanowią kolejny etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, dzięki któremu osoby uprawnione będą mogły dokonywać niektórych czynności w formie elektronicznej. Z informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa wynika, że nowe przepisy mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii to jedynie drobna korekta dwóch najważniejszych w prawie budowalnym ustaw. Zmiany nastąpią bezpośrednio w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. A ich celem jest ułatwienie pracy nie tylko przedsiębiorcom, ale też urzędnikom, którzy dotychczas musieli kompletować wszelkie niezbędne dokumenty.
Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.