10.01.2022

Kim jest i czym zajmuje się radca prawny?

Kancelaria Prawna

Fakt istnienia różnych zawodów prawniczych może powodować niepewność u firm poszukujących pomocy w tym obszarze. Czy to, czym zajmuje się radca prawny, różni się w jakiś sposób od dziedziny zainteresowań adwokata lub innego prawnika? Znalezienie odpowiedzi na to oraz kilka innych pytań jest kluczowe, aby otrzymać odpowiednie wsparcie. W dalszej części artykułu charakteryzujemy zawód radcy prawnego oraz porównujemy go z niektórymi innymi profesjami prawniczymi.

Kogo można nazwać prawnikiem?

Wielu specjalistów związanych z obszarem prawa określa się mianem prawników. Okazuje się jednak, że nie oddaje ono precyzyjnie ani zakresu uprawnień, którymi dysponuje dana osoba, ani procesu edukacji, jaki przeszła. Można powiedzieć, że każdy radca prawny lub adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest radcą prawnym lub adwokatem.

Prawnik to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie i została magistrem prawa. Aby określać się w ten sposób, nie musi realizować aplikacji prowadzącej do zdobycia tytułu np. radcy prawnego. Mniejsze wymagania i brak konieczności zdawania egzaminu zawodowego wpływa na to, czym się zajmuje prawnik, a czego nie może zaoferować.

Magistrowie prawa, którzy zdobyli uprawnienia zawodowe, mogą m.in. udzielać porad prawnych oraz sporządzać umowy. Istnieją jednak istotne różnice pomiędzy nimi a adwokatami i radcami. Przede wszystkim prawnicy bez tytułu zawodowego:

 • nie mogą reprezentować klienta przed sądem,
 • nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia OC,
 • nie są zobowiązani nieograniczonym w czasie ścisłym przestrzeganiem tajemnicy zawodowej,
 • nie są członkami samorządów zawodowych.

Jak widać, w wielu przypadkach lepszym wyborem od firmy zrzeszającej wyłącznie prawników będzie profesjonalna kancelaria radców prawnych, która nie tylko zapewni odpowiedni poziom wiedzy, ale i zagwarantuje m.in. reprezentację na sali sądowej.

Kim jest radca prawny?

Kiedy wspominaliśmy o zróżnicowaniu prawniczych profesji, jako przykład jednej z nich wskazaliśmy zawód radcy prawnego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc go wykonywać? Osoba decydująca się na tę drogę zawodową musi:

 • ukończyć pięcioletnie studia prawnicze i zdobyć tytuł magistra prawa,
 • odbyć trzyletnią aplikację radcowską,
 • zdać egzamin zawodowy,
 • odznaczać się nieskazitelnym charakterem i być godną zaufania,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać pełną możliwość korzystania z praw publicznych.

Spełnienie każdego z przedstawionych wymagań z zasady jest obligatoryjne, jeśli chce się pracować jako radca prawny. W regulującej ten zakres ustawie wprowadzono jednak kilka wyjątków dla wysokiej klasy prawników. Wynika z nich, że bez ukończenia odpowiedniej aplikacji i zdania egzaminu zawodowego, radcami prawnymi mogą zostać m.in. adwokaci, sędziowie, prokuratorzy lub doktorzy habilitowani nauk prawnych.

Zawód radcy prawnego wiąże się z dużą elastycznością prowadzenia swojej działalności. Przedstawiciele tej profesji mogą ją realizować w ramach m.in.:

 • umów: o pracę, zlecenia, B2B,
 • spółek osobowych lub cywilnych, których wspólnikami są wyłącznie wysoko wykwalifikowani prawnicy,
 • kancelarii radcy prawnego.

Co ciekawe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dany specjalista realizował się w więcej niż jednej z zaprezentowanych form działalności. Ma on również możliwość świadczenia usług zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom.

Czym zajmuje się radca prawny?

Kiedy wiadomo już, kim jest radca prawny, warto poświęcić kilka słów temu, czym się zajmuje. Przysługuje mu szereg uprawnień, dzięki czemu jest w stanie stworzyć szeroką i atrakcyjną ofertę dla klientów. Radca prawny może świadczyć usługi w takich obszarach jak:

 • reprezentowanie klientów przed różnego rodzaju sądami m.in. cywilnymi, gospodarczymi, pracy lub karnymi (z wyjątkiem radców pozostających w stosunku pracy),
 • występowanie przed urzędami i sądami administracyjnymi,
 • obsługa prawna przedsiębiorstw,
 • tworzenie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie różnego typu umów.

Charakterystycznym zjawiskiem dla tej profesji jest ścisła specjalizacja. Ze względu na złożoność przepisów bez trudu na rynku pracy odnajdzie się zarówno radca prawny, którego specjalnością jest prawo budowlane, jak i ten profesjonalizujący się w sprawach natury podatkowej. Umiejętny dobór kancelarii uwzględniający profil działalności danego przedsiębiorstwa to gwarancja właściwej obsługi prawnej.

Radca prawny a adwokat

Rozróżnienie tego, czym zajmuje się kancelaria prawna zrzeszająca radców prawnych oraz ta, którą tworzą adwokaci, potrafi przysporzyć klientom wielu kłopotów. Oba zawody prawnicze łączy ze sobą znacznie więcej niż dzieli. Zarówno adwokaci, jak i radcy prawni:

 • muszą posiadać chroniony prawnie tytuł zawodowy poprzedzony pięcioletnimi studiami, aplikacją i egzaminem zawodowym,
 • mogą reprezentować klientów przed sądami, a także na etapie przedsądowym,
 • udzielają porad prawnych,
 • mogą sporządzać różnego rodzaju umowy oraz regulaminy,
 • oferują stałą obsługę prawną przedsiębiorcom,
 • udzielają pomocy prawnej klientom indywidualnym,
 • mogą reprezentować klientów przed organami administracyjnymi,
 • mają obowiązek posiadania OC,
 • są zobligowani przestrzegać tajemnicy zawodowej,
 • ponoszą odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną za popełnione błędy.

Czym różnią się więc obie te profesje? Z perspektywy klientów trudno wskazać istotną odmienność między nimi. Zgodnie z obecnymi przepisami najistotniejszymi kwestiami różniącymi oba zawody są m.in.:

 • możliwość pozostawania w stosunku pracy przez radcę prawnego,
 • wyższe kwoty obowiązkowego OC radców prawnych,
 • kolor żabotu togi – adwokatów wyróżnia barwa zielona, a radców – niebieska.

Ze względu na duże podobieństwo obu zawodów coraz częściej pojawiają się głosy o połączeniu ich w jedną profesję. Klienci zastanawiający się nad skorzystaniem z profesjonalnych usług prawniczych powinni wziąć pod uwagę przede wszystkim takie kwestie jak:

 • specjalizacja,
 • znajomość danej branży,
 • kompetencje i kwalifikacje,
 • renoma i opinie byłych oraz obecnych klientów.

Kancelaria radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego dysponuje zespołem doświadczonych ekspertów, którzy wyspecjalizowali się w różnych dziedzinach prawa. Prawo IT, prawo spółek, prawo autorskie – kancelaria zapewnia przedsiębiorcom znakomitą obsługę prawną w wielu różnych obszarach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Podsumowanie

Zastanawialiśmy się dzisiaj, czym się zajmuje radca prawny oraz jak jego uprawnienia różnią się od możliwości adwokata. Wniosek z naszych rozważań może być jeden: obie profesje są wyjątkowo zbliżone i różnią je obecnie jedynie detale takie jak kolor żabotu, czy kilka innych, drobnych aspektów technicznych. Okazuje się, że wybór między kancelarią radców prawnych a kancelarią adwokacką nie jest kluczowy, kiedy przedsiębiorstwo szuka profesjonalnej obsługi prawnej. Znacznie ważniejsze są doświadczenie i umiejętności zatrudnionych w nich prawników, a także ich specjalizacja. Nasza kancelaria gwarantuje doskonałą jakość usług świadczonych przez wykwalifikowanych ekspertów z dużym stażem. Posiadamy specjalistów z różnych branż – jesteśmy znani m.in. jako sprawdzona kancelaria prawa międzynarodowego. Skorzystanie z naszej oferty to pewność, że przedsiębiorstwo będzie dobrze prowadzone pod względem prawnym. Zapraszamy do kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl