04.11.2021

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Kancelaria Prawna

Kim jest doradca restrukturyzacyjny i jakie są jego uprawnienia? Przed tym dylematem stoją często przedsiębiorcy, których czeka postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne. Ze względu na skomplikowany charakter tych procesów ich przeprowadzeniem powinna zająć się osoba posiadająca kompetencje i wiedzę zarówno w zakresie przepisów prawnych, jak i ekonomii oraz zarządzania. Licencja doradcy restrukturyzacyjnego umożliwia pełnienie funkcji syndyka, nadzorcy oraz zarządcy. Wyjaśniamy, jak zostać tego rodzaju specjalistą oraz jakie uprawnienia towarzyszą tej roli.

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Na początku warto zadać sobie pytanie, doradca restrukturyzacyjny – kto to jest? W wyniku wprowadzenia do polskiego systemu prawnego prawa restrukturyzacyjnego profesja syndyka została zastąpiona zawodem doradcy restrukturyzacyjnego. W zależności od tego, w jakiej roli występuje on w danym postępowaniu, różni się zakres jego uprawnień, które zostaną przedstawione w dalszej części tekstu.

Niezbędne słowa wyjaśnienia należą się rozróżnieniu na doradcę restrukturyzacyjnego oraz kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego, które zostało wprowadzone przez ustawodawcę. Przedstawiciele obu zawodów mają zbliżone uprawnienia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy oraz zarządcy. Tym, co sprawia, że kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny stanowi odrębne pojęcie, jest obligatoryjne doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach dużych przedsiębiorstw. Ta wyszczególniona grupa ekspertów może zajmować się sprawami dużych podmiotów gospodarczych oraz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa bądź szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym, należy nie tylko zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, ale również zdać specjalny, pisemny egzamin państwowy. Odbywa się on w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie i składa się z dwóch części: testowej oraz zadania problemowego. Koszt wzięcia udziału w egzaminie wynosi 2100 złotych.

Jakie wymogi musi spełnić doradca restrukturyzacyjny?

Przyszły doradca rekrutacyjny musi spełnić różnego rodzaju wymagania. O licencję mogą starać się osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo kraju członkowskiego UE albo któregoś z takich państw jak: Norwegia, Islandia, Liechtenstein oraz Szwajcaria,
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w kraju członkowskim UE albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub Szwajcarii,
 • odznacza się nieposzlakowaną opinią,
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu czy też Szwajcarii,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Po otrzymaniu licencji doradcy restrukturyzacyjnego otrzymuje się uprawnienia omawiane w następnym paragrafie.

Do jakich czynności uprawnia licencja doradcy restrukturyzacyjnego?

Kiedy wiadomo już, kim jest doradca rekrutacyjny, należy omówić jego uprawnienia.gwarantowane przez licencję. Przedstawiciel tego zawodu może wykonywać funkcję:

 • syndyka w postępowaniu upadłościowym,
 • nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Co więcej, doradca restrukturyzacyjny ma również możliwość objęcia roli tymczasowego nadzorcy sądowego, a także funkcji zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego pozwala również na skuteczną realizację innych zadań. Osoby posiadające ten dokument mogą udzielać porad, opinii oraz wyjaśnień z obszaru restrukturyzacji, a także upadłości. Doradca restrukturyzacyjny wspiera niewypłacalne przedsiębiorstwa stojące u progu upadłości bądź restrukturyzacji – w ramach tych obowiązków może m.in. stworzyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek restrukturyzacyjny, a także zapewniać bieżącą obsługę działalności gospodarczej w okresie, gdy trwa restrukturyzacja firmy.

Kto wyznacza doradcę restrukturyzacyjnego do pełnienia danej funkcji?

Rodzaj postępowania determinuje to, kto wybiera doradcę restrukturyzacyjnego do pełnienia danej funkcji. W przypadku postępowań upadłościowych za wyznaczenie osoby, która wejdzie w rolę syndyka, odpowiada sąd. Wnioskujący o ogłoszenie upadłości ma prawo zaproponować konkretnego specjalistę, jednak to stanowisko nie jest wiążące dla sędziego.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, jeśli mowa o restrukturyzacji. Zarówno postępowanie o zatwierdzenie układu, jak i uproszczona restrukturyzacja charakteryzują się tym, że wybór nadzorcy układu należy do dłużnika. W przypadku wyznaczania nadzorcy sądowego kompetencja ta należy do sądu, z zaznaczeniem, że jest on zobowiązany powołać zasugerowanego przez dłużnika kandydata, jeśli uzyskał on poparcie wierzyciela lub wierzycieli dysponujących łącznie więcej niż 30% łącznej sumy wierzytelności. Sąd ma natomiast prawo do odmowy, jeśli wskazany specjalista nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy wyczerpującą odpowiedź na pytanie, kim jest doradca restrukturyzacyjny. Specjalista w tym zakresie powinien wyróżniać się dużą wiedzą prawniczą i znakomitą znajomością ekonomii oraz zarządzania. Dłużnik, decydując o wyborze doradcy restrukturyzacyjnego, powinien zaufać uznanemu profesjonaliście – to w jego rękach przez pewien czas będzie spoczywać los firmy. Kancelaria prawna Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego dysponuje zespołem ekspertów, wśród których znajduje się ceniony kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Fachowo prowadzimy postępowania z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Nasze usługi to gwarancja pełnego zaangażowania, zrozumienia specyfiki różnych branż oraz wysokiego poziomu merytorycznego. Zapraszamy do kontaktu.

[FM_form id="2"]

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl