16.05.2023

Jak uniknąć podatku od sprzedaży udziałów w spółce?

Kancelaria Prawna

Wiele osób zastanawia się, jak uniknąć podatku od sprzedaży udziałów w spółce? Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 17 ust 1 pkt 6 ustawy PIT), podatek od sprzedaży udziałów w spółce wynosi 19% od dochodu. Jednak nie zawsze! Jak wynika z ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż udziałów nie podlega opodatkowaniu, gdy dotyczy udziałów w spółce z o.o. o wartości nominalnej nieprzekraczającej 1.000 zł. W dalszej części wyjaśnimy m.in. jakie są sposoby na uniknięcie podatku od sprzedaży udziałów w spółce oraz jakie są metody na optymalizację tej kwestii.

Co to jest udział w spółce?

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to część kapitału, która stanowi formę związku pomiędzy wspólnikiem a spółką. W przypadku zakupu właściciel udziałów otrzymuje w zamian za swój wkład do spółki udział w zyskach oraz prawo do podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki. Jednocześnie z posiadaniem udziałów wiążą się określone obowiązki, takie jak wniesienie wkładu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymane udziały.

Czy można uniknąć podatku od sprzedaży akcji?

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, uniknięcie podatku od sprzedaży udziałów w spółce zgodnie z polskim prawem jest możliwe poprzez sprzedaż udziałów o wartości nominalnej nieprzekraczającej 1.000 zł. Zgodnie z ustawą, aby przesunąć obowiązek uregulowania podatku od sprzedaży akcji, można również skorzystać z odroczenia płatności podatku od sprzedaży udziałów w spółce z o.o. do końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż oraz kolejnych trzech lat podatkowych. Warto jednak  pamiętać o istnieniu tzw. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, zgodnie z którą organy podatkowe mogą odmówić uznania transakcji (jeśli okaże się, że taka transakcja ma na celu jedynie uniknięcie podatku). W takiej sytuacji podatnik może ponieść dodatkowe konsekwencje w postaci nałożenia kary finansowej.

Podatek od sprzedaży udziałów a ASI

Kolejnym sposobem uniknięcia podatku od sprzedaży udziałów w spółce może być skorzystanie z ulgi na inwestycje (dotyczy ASI). Status ASI mogą posiadać spółki:

 • kapitałowe, w tym europejskie,
 • komandytowe,
 • komandytowo-akcyjne.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tej sytuacji podatnik może skorzystać z ulgi na inwestycje w wysokości 50% wartości poniesionych wydatków na nabycie akcji lub udziałów w spółkach, w których posiadał co najmniej 10% udziałów przed dokonaniem transakcji.

Jak kupić udziały w firmie?

Udziały w firmie posiadającej status spółki można nie tylko sprzedać, ale też kupić. Aby to zrobić, konieczne jest podpisanie umowy kupna-sprzedaży udziałów oraz uregulowanie wszelkich płatności związanych z przedmiotową transakcją. Jednocześnie warto pamiętać, że transakcje realizowane na rynku publicznym muszą być prowadzone zgodnie z wymogami ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi, a sprzedaż udziałów spółek z o.o. wymaga wówczas podpisania aktu notarialnego.

Jak widać, uniknięcie podatku od sprzedaży udziałów w spółce w Polsce jest możliwe wyłącznie poprzez skorzystanie z różnych ustawowych ulg i odliczeń. Nasza kancelaria prawna z Warszawy zapewnia profesjonalną pomoc przedsiębiorcom w analizie ich sytuacji oraz weryfikacji tego, czy mogą skorzystać z któregoś z dostępnych legalnych rozwiązań optymalizacyjnych. W ofercie kancelarii znajdują się również inne fachowe usługi, w tym m.in. kompleksowa obsługa prawna spółki.

Zapraszamy do kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.