IRINA FESIUK

prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (Ukraina) oraz Instytutu Własności Intelektualnej w Kijowie, studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym
zrealizowała program stypendialny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
studentka studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

zdobywała doświadczenia pracując w wiodących kijowskich kancelariach prawnych
specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i IT, prawie umów w obrocie międzynarodowym, oraz w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych
w ramach Kancelarii prowadzi sprawy dotyczące praw państw Europy Wschodniej
włada biegle językiem ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim

prywatnie interesuje się poezją i tłumaczeniami