22.07.2022

Godząc interesy z działalnością charytatywną – pomoc KWKR dla spółki Light and Love Home

Kancelaria Prawna

Dzięki współpracy prawników z 3 działów kancelarii KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy udało się nam z sukcesem doprowadzić do powołania spółki Light and Love Home, godząc tym samym interesy inwestycyjne z działalnością o charakterze religijno-wyznaniowym. Dzięki naszej kompleksowej pomocy założyciele katolickiego związku wyznaniowego z HongKongu będą mogli zaoferować wsparcie uchodźcom z Ukrainy.

Historia wyjątkowej współpracy

Do naszej kancelarii zgłosili się założyciele zagranicznego, katolickiego związku wyznaniowego, pochodzący z HongKongu, którzy w ramach swojej działalności chcieli nabyć hostel w Polsce w celu wspierania uchodźców z Ukrainy. Od początku byli oni zainteresowani nabyciem nieruchomości w Zabrzu; mieście wchodzącym w skład Górnośląskiej Metropolii. Warto wspomnieć, że ten obszar przemysłowy jest strategicznym punktem na mapie Polski, gdyż skupia większość inwestycji związanych z działalnością górniczą i hutniczą.

Nasz klient – ze względu na charakter swojej działalności, której nie można sklasyfikować w kategoriach biznesowych – nie prowadził wcześniej w Polsce żadnej formy działalności gospodarczej. Planując zakup zabytkowej kamienicy, nasi prawnicy musieli więc pomóc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenie przedsiębiorstwa. Pomogliśmy więc zarejestrować działalność klienta w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestrze stowarzyszeń i fundacji, wynikiem czego doszło do powołania spółki Light and Love Home in Poland sp. z o.o., a także fundacji „Church of God in Zabrze”, która nabyła wcześniej wspomnianą nieruchomość. Z kolei – dzięki wsparciu zespołu compliance – zadbaliśmy o zabezpieczenie kwestii-formalno prawnych, związanych zarówno z zakupem hostelu jak i prowadzeniem działalności na terenie Polski.

W słusznej sprawie

Dzięki skoordynowanej współpracy prawników z działu nieruchomości, działu korporacyjnego oraz działu compliance udało się nam pogodzić interesy inwestycyjne z działalnością o charakterze religijno-wyznaniowym naszego klienta. Drugą wartą podkreślenia wartością tej transakcji były motywacje zagranicznego przedsiębiorcy. Jest to kolejny projekt realizowany przez naszą kancelarię związany z udzieleniem azylu uchodźcom z dotkniętej wojną Ukrainy. Jesteśmy dumni, że zespół KWKR ma szansę współpracować z firmami i stowarzyszeniami, których działania motywowane są chęcią czynienia dobra w słusznej, społecznej sprawie. Wierzymy również, że to nie pierwsza i nie ostatnia inwestycja spółki Light and Love Home, w której będziemy mieli okazję partycypować.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.