14.07.2022

Estoński program e-Rezydencji – na czym to polega?

Kancelaria Prawna

Przedsiębiorcy myślący o założeniu lub rozwijaniu swojej działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, powinni zastanowić się nad rynkiem estońskim. Dlaczego? Dzięki programowi e-Rezydencji, działającemu w tym kraju już od niemal 8 lat prowadzenie firmy jest niezwykle proste. 

Na czym polega program e-Rezydencji?

Program e-Rezydencji oferowany przez Republikę Estońską daje prosty i bezpieczny dostęp do usług cyfrowych, umożliwiający tzw. „załatwienie od ręki” różnego rodzaju spraw (istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców) za pośrednictwem Internetu. Jest to więc wygodny sposób na prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od fizycznej lokalizacji firmy. e-Rezydencję można określić mianem „cyfrowego dowodu osobistego”, wydawanego przez estońskie władze osobom niebędącym obywatelami tego nadbałtyckiego kraju, dając dostęp do szeregu estońskich e-Usług.

Jak przebiega proces kwalifikacji do programu e-Rezydencji?

Procedura rejestracyjna odbywa się niemal w całości zdalnie, a sama decyzja o przyznaniu karty e-Rezydencji  przy właściwym dopełnieniu formalności zostaje podjęta w ciągu miesiąca. Jednym z warunków kwalifikacji do programu jest konieczność prowadzenia firmy na terenie Unii Europejskiej; oznacza to, że z programu mogą skorzystać podmioty, które zarejestrowały swoją działalność na terenie wspólnoty. Jakie kroki powinien powziąć podmiot zainteresowany uzyskaniem e-Rezydencji?

 1. Należy złożyć wniosek przez Internet za pośrednictwem strony aplikacyjnej Estońskiej Policji i Straży Granicznej.
 2. Kolejnym krokiem jest wizyta w jednej z estońskich placówek dyplomatycznych lub w punkcie Estońskiej Policji i Straży Granicznej w celu odebrania karty potwierdzającej uzyskanie e-rezydencji.

Po otrzymaniu karty E-rezydencji podmiot może dokonywać formalnych operacji, związanych z bieżącym zarządzaniem spółką. Jest to więc proces niezwykle uproszczony względem innych modeli zakładania działalności gospodarczej.

Błędne założenia na temat programu e-Rezydencji

Warto pamiętać, że e-Rezydencja i rezydencja to dwa zupełnie różne pojęcia. Jedno dotyczy tego, gdzie dana osoba jest zobligowana do opłacania podatków, a drugie jest nazwą programu administracji państwowej i rozwiązania technologicznego. Dlatego, przed przystapieniem do procesu kwalifikacyjnego należy wziąć pod uwagę, że e-Rezydencja:

 • nie jest obywatelstwem, wizą turystyczną ani też nie gwarantuje podmiotom stałego, fizycznego pobytu na terenie Estonii,
 • nie wpływa również na zobowiązania międzynarodowe, takie jak podatki. Podmioty korzystające z programu e-Rezydencji są zobligowane do płacenia podatków na terenie kraju, w którym fizycznie prowadzą swoją działalność,
 • Estonia jest krajem posiadającym jedno z najbardziej zaufanych środowisk biznesowych na świecie, dlatego program e-Rezydencji nie powinien być porównywany do „systemu offshore”; nie został też stworzony w celu wykorzystywania tzw. „luk prawnych”,
 • działalność zakwalifikowana i prowadzona w ramach programu e-Rezydencji nie jest z definicji „wirtualną firmą”.

Podsumowując

Prowadzenie działalności w Estonii – dzięki programowi e-Rezydencji – jest znacznie prostsze względem innych krajów i w pełni bezpieczne z uwagi na łatwy oraz przejrzysty proces kwalifikacyjny. Kancelaria KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy jest również członkiem niniejszego programu, świadcząc usługi prawne z zakresu przenoszenia działalności gospodarczej do Estonii.  Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego wsparcia.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.