01.08.2022

Estoński Marketplace – jak z niego korzystać?

Kancelaria Prawna

Program e-Rezydencji oferowany przez Republikę Estońską daje prosty i bezpieczny dostęp do usług cyfrowych, umożliwiający tzw. „załatwienie od ręki” różnego rodzaju spraw (istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców) za pośrednictwem Internetu. Po pomyślnym zakończeniu procesu kwalifikacyjnego, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule, podmiot zainteresowany rozpoczęciem działalności w ramach e-Rezydencji, powinien dokonać rejestracji na Marketplace – środowisku cyfrowym dedykowanym wszystkim e-Rezydentom.

Czym jest estoński Marketplace?

Estoński Marketplace to platforma zrzeszająca wszystkie podmioty uprawnione do świadczenia usług z tytułu posiadania e-Rezydencji. Marketplace ma na celu dostarczenie podstawowych informacji o usługodawcach zarejestrowanych i świadczących usługi w tym środowisku cyfrowym. Warto podkreślić, iż usługodawcy obecni na Marketplacezostali wyselekcjonowani w oparciu o staranną analizę ich doświadczenia oraz wiedzy. Ma to na celu nie tylko kompleksowe wsparcie E-rezydentów w rozwoju ich biznesów, ale również w znaczący sposób ułatwia wybór właściwego dostawcy usług, sprofilowanych pod kątem potrzeb i wymagań użytkownika. 

Jak przebiega proces rejestracji firmy na Marketplace?

Wszyscy kandydaci, zainteresowani dołączeniem do cyfrowego ekosystemu e-Rezydencji muszę wypełnić szczegółowy formularz onboardingowy zawierający informacje o: 

 • obszarach i zakresie świadczonych usługi,  
 • specjalizacjach i ograniczeniach branży, w ramach której prowadzi działalność, 
 • sugerowanych stawkach za poszczególne typu usług, 
 • grupach docelowych (odbiorcach/klientach),  

Autor fotografii: Getter Kuusmaa

Do formularza podmiot zobowiązany jest dołączyć również kilka załączników, które umożliwią zespołowi weryfikującemu zgłoszenia, przeprowadzenie szczegółowego badania due diligence potencjalnego kandydata:  

 • certyficate of Good Standing lub jego ekwiwalent właściwy krajowi, w którym podmiot prowadzi działalność gospodarczą – dokument ten ma na celu potwierdzenie, że dany podmiot spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej (na gruncie prawodawstwa polskiego będzie to wyciąg z systemu KRS),
 • oświadczenie o niekaralności i/lub zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatkowych, 
 • (w przypadku rejestracji kancelarii prawnych) przynajmniej 3 referencje od podmiotów prawnych, którym potencjalny dostawca usług doradzał w kwestii międzynarodowych przepisów podatkowych, 
 • logotyp firmy. 

Ponadto wszyscy potencjalni dostawcy usług, zainteresowani rejestracją na estońskim Marketplace, muszą przeczytać, zaakceptować i podpisać „Kodeks postępowania oraz wytyczne marketingowe„. Kryteria rejestracji mogą wydawać się restrykcyjne, jednak ich celem jest zapewnienie wszystkim użytkownikom cyfrowego ekosystemu e-Rezydencji usług bezpiecznych, wiarygodnych i przede wszystkim – wysokiej jakości.

Załóż firmę poza granicami Polski

Kancelaria Marcina Wierzbickiego i Michała Koniecznego oferuje specjalistyczne doradztwo prawne w zakresie zakładania firmy poza granicami kraju. Jesteśmy członkami estońskiego programu e-Rezydencji, fachowo doradzając podmiotom zainteresowanym rejestracją lub przenoszeniem działalności gospodarczej do Estonii. Tłumaczymy, jaka forma biznesu będzie najkorzystniejsza dla klienta, objaśniamy problematyczne przepisy, wskazujemy, ile czasu zajmie założenie działalności gospodarczej w danym państwie. Zachęcamy do kontaktu!
e-rezydencja Estonia

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.