16.05.2022

Biznes w dobie nowych mediów – EKIPA HOLDING S.A łączy się z BBI S.A

Mateusz Sordyl

W czwartek 11 maja 2022 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. ze spółką EKIPA HOLDING S.A. Zespół KWKR doradzał na rzecz spółki przejmującej kompleksowo sporządzając dokumentację połączeniową (w tym Plan Połączenia) oraz reprezentował obie łączące się spółki w toku postępowania rejestrowego.

Biznes w social-mediach

EKIPA HOLDING S.A. powstała z inicjatywy najbardziej wpływowych influencerów w Polsce, działających w sieci jako EKIPA. Karol „Friz” Wiśniewski, idol młodego pokolenia i znana twarz polskiego Internetu, rozpoczął swoją działalność w sieci niemalże 12 lat temu. Przełomem w jego karierze okazała się decyzja podjęta w 2018 roku, na bazie której młody twórca założył grupę influencerów, którzy wspólnie przygotowywali treści na takie serwisy społecznościowe jak: YouTube, Instagram czy TikTok. Głównym założeniem EKIPA HOLDING S.A jest szeroko zakrojony rozwój w branżach: rozrywkowej, nowych mediów czy e-commerce.

Szczegóły połączenia – wartość kapitałowa EKIPY rośnie

Połączenie odbyło się w drodze przejęcia spółki EKIPA HOLDING S.A. przez spółkę Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A., która jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Po połączeniu spółka przejmująca będzie prowadzić działalność pod firmą EKIPA HOLDING S.A. Podstawę prawną integracji obu spółek stanowił rt.. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., zgodnie z którym połączenie nastąpiło przez przejęcie tj. przeniesienie całego majątku EKPIA HOLDING S.A. na spółkę przejmującą w zamian za nowo wyemitowane akcje na okaziciela serii F w kapitale zakładowym spółki przejmującej, które zostaną wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej. Szczegółowe warunki połączenia obu podmiotów zawarto w Planie Połączenia; przy tworzeniu którego swoje wsparcie okazali specjaliści z KWKR.

Integracja obu podmiotów może istotnie wzmocnić ich pozycję rynkową oraz przynieść korzyści ekonomiczne wynikające z efektu skali. Spółka Przejmująca będzie mogła wykorzystać kompetencje i know-how dotychczasowych głównych akcjonariuszy i zarządu spółki przejmującej oraz zasoby spółki przejmowanej. Dzięki takiej kombinacji osiągnięcie wiodącej pozycji rynkowej w zakresie branży nowych mediów przez EKIPA HOLDING S.A. jest możliwe w znacznie krótszej perspektywie czasowej.

Czy EKIPA zrewolucjonizuje branżę e-commerce?

Działalność spółki przejmującej będzie polegała na zarządzaniu strukturą holdingową, w której spółka przejmująca będzie podmiotem dominującym. Holding powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży nowoczesnych mediów, gdyż spółka przejmowana posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie e-commerce, dotyczące w szczególności projektowania, budowy, wdrożenia, rozwoju i marketingu platform e-commerce.

Wyzwania, jakie stawia przed światem prawniczym środowisko show-biznesu nie są obce naszym prawnikom. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakładaniu, przekształcaniu oraz łączeniu spółek prawa handlowego. Kompleksowo doradzamy w transakcjach kapitałowych, także przy emisjach akcji lub obligacji. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Źródła:

 1. Raport na stronie NewConnect: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196092&title=Zarejestrowanie+przez+S%C4%85d+po%C5%82%C4%85czenia+Sp%C3%B3%C5%82ki+z+Ekipa+Holding+S.A.+oraz+zmiany+firmy%2C+podwy%C5%BCszenia+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego+i+zmian+Statutu+Sp%C3%B3%C5%82ki#hyxq68qa41

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.