01.09.2022

Dyrektywa Omnibus – coraz bliżej do wdrożenia w Polsce przepisów kluczowych dla rynku e-commerce

Łukasz Wieczorek

Status wdrożenia dyrektywy Omnibus w Polsce

W lipcu br. do pierwszego czytania w Sejmie RP został skierowany projekt ustawy wdrażającej tzw. Dyrektywę Omnibus (projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw; druk nr 2476).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. jest aktualnie kluczowym aktem prawnym dla rynku e-commerce w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Termin implementacji dyrektywy do krajowych porządków prawnych państwa UE minął w ubiegłym roku. Upłynął również termin (28 maja 2022 r.) na rozpoczęcie stosowania przepisów, które każde państwo członkowskie obowiązane było przyjąć w ramach wdrożenia dyrektywy.

Co zawiera polski projekt ustawy wdrażającej dyrektywę Omnibus?

Procedowany w polskim parlamencie projekt ustawy wdrażającej dyrektywę Omnibus przewiduje szereg zmian istotnych dla przedsiębiorców prowadzących handel elektroniczny.

Projekt wprowadza definicję internetowej platformy handlowej oraz dostawcy internetowej platformy handlowej oraz szereg obowiązków dla dostawców takich platform (marketplace). Kluczowe są zmiany w obszarze handlu towarami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Wyzwaniem może być także wprowadzenie zakazu przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przy umowach zawieranych na odległość.

Polski projekt zawiera także rozszerzony katalog wprowadzających w błąd nieuczciwych praktyk rynkowych, np. na tle plasowania produktów w wyszukiwarkach produktów czy tzw. produktów o podwójnej jakości.

Oprócz powyższego, projekt uwzględnia kwestię zasad informowania o cenach towarów i usług, w tym obowiązek podawania najniższej ceny w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny.

Wdrożenie dyrektywy Omnibus w innych państwach UE

Różny jest status wdrożenia dyrektywy Omnibus w pozostałych państwach członkowskich. Przykładowo, przepisy unijne nadal oczekują na transpozycję we Włoszech, podczas gdy np. Holandia i Francja implementowały już odpowiednie regulacje w swoich porządkach prawnych.

Na poziomie szczegółowych rozwiązań prawych, sposób wdrożenia dyrektywy w poszczególnych państwach unijnych może się nieco różnić. Celem dyrektywy jako unijnego aktu prawnego jest uspójnienie, ale nie ujednolicenie uregulowań krajowych. Przedsiębiorcy sprzedający swoje produkty za pośrednictwem sklepu internetowego jednocześnie w różnych państwach UE powinni uwzględnić te okoliczności w ramach zapewnienia zgodności swojej działalności z poszczególnymi wymogami lokalnymi.

W ramach usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię oferujemy wsparcie prawne przy dostosowaniu działalności firm sektora e-commerce do nowych przepisów, w tym na rynkach zagranicznych.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.