15.02.2021

Dotacje w ramach funduszu dla MŚP na rejestrację znaków towarowych i wzorów

Łukasz Wieczorek
dotacje

Wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE, które spełniają kryteria oficjalnej definicji MŚP, mogą starać się o wsparcie finansowe. Dotacje obejmują 50% zwrotu kosztów związanych ze zgłoszeniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych (do wysokości 1.500 EUR na przedsiębiorstwo).

Dotacje przyznawane są w ramach wspieranego przez Komisję Europejską i EUIPO „The Ideas Powered for Business SME Fund”. Program opiewa na kwotę 20 mln euro. Powstał w celu wsparcia europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w dostępie do ich praw własności intelektualnej.

Wnioski w ramach funduszu można składać w pięciu wyznaczonych na 2021 r. oknach. Najbliższe okno zostanie otwarte 1 marca 2021 r. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Program skierowany jest przede wszystkim do firm z sektora MŚP, które rozważają zarejestrowanie znaku towarowego lub wzoru zarówno na poziomie unijnym (EUIPO, obejmującym wszystkie państwa członkowskie UE), jak i krajowym. Procedura składania wniosków o dotacje obejmuje trzy etapy. W pierwszym z nich wnioskodawca składa formularz online wraz z dokumentacją wymaganą do sprawdzenia statusu MŚP i ustalenia, czy wniosek może zostać rozpatrzony. Następnie po otrzymaniu e-maila potwierdzającego pomyślne rozpatrzenie wniosku, zgłasza on i opłaca swój znak towarowy i/lub wzór. Ma na to 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji. W ostatnim kroku należy złożyć wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem linku dostępnego w decyzji o przyznaniu dotacji.

Chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie rejestracji Twojego znaku towarowego lub wzoru? Pomożemy Ci w złożeniu wniosku i sprawnej obsłudze procesu dofinansowania. Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl