18.10.2018

Deweloperzy po 1 stycznia 2019 roku mogą zapłacić dwa razy za ten sam grunt

Marcin Wierzbicki

W dniu 1 stycznia 2019 roku, na mocy przyjętej w lipcu tego roku ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe prawo własności tych gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi w których wydzielono co najmniej jeden lokal mieszkalny, staną się z mocy prawa ich właścicielami. Dla przedsiębiorców którzy w wyniku tego przekształcenia staną się właścicielami nieruchomości, może to oznaczać poważny kłopot z uwagi na przekroczenie limitów pomocy de minimis. Limit pomocy de minimis dla przedsiębiorców wynosi 200.000 euro w ciągu 3 lat. Według części interpretacji, jeśli wartość nieruchomości do której prawo uzyska przedsiębiorca, pomniejszonej o wysokość sumarycznej 20 letniej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, przekroczy limit uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis, przedsiębiorca ten zobowiązany będzie do zwrotu nadwyżki na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl