WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, NOWE TECHNOLOGIE I DANE OSOBOWE

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności nabierają kluczowego znaczenia w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Należyte opracowanie i wdrożenie mechanizmów dotyczących zbierania, przechowywania i przetwarzania tych danych jest obecnie niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, tak ze względu na wiarygodność przedsiębiorstwa, jak i ze względu na ryzyka skali odpowiedzialności powodowanej ewentualnymi nieprawidłowościami.

  • Konsultujemy rozwiązania wykorzystujące dane osobowe od strony ich zgodności z przepisami, w tym przepisami o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy też regulacjami branżowymi, takimi jak prawo telekomunikacyjne i bankowe.
  • Prowadzimy audyty w zakresie procedur przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach, a także w zakresie dostosowania do nowych wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  • Przygotowujemy dokumentację związaną z systemem przetwarzania danych, pomagamy przy wdrożeniu jej w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  • Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, dając praktyczne wskazówki co do sposobu spełniania wymagań wynikających z przepisów.
  • Reprezentujemy w postępowaniach przed organami władzy publicznej i sądami w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

Barbara Miziołek:
telefon: +48 12 395 71 61 wew. 107
email: barbara.miziolek@kwkr.pl