25.01.2023

Czym może nas zaskoczyć rynek mieszkaniowy w 2023?

Łukasz Łanoszka
Paweł Mazurek
real estate 2023

Rok 2022 był bez wątpienia znacznie gorszy dla rynku mieszkaniowego niż rekordowy pod wieloma względami rok 2021. Dość powiedzieć, że w pierwszym półroczu wartość udzielonych kredytów hipotecznych zmalała aż o 25%.

Przyczyny

Przyczyn takiego stanu rzeczy było wiele, jednak za  najważniejszą z nich można uznać najwyższą od ponad 25 lat inflację, która w szczytowym momencie osiągnęła 17,9% w ujęciu miesięcznym. To z kolei doprowadziło do szeregu podwyżek stóp procentowych, w rezultacie których stopa referencyjna wzrosła z 0,1% do 6,75% obecnie. Bezpośrednim efektem polityki pieniężnej przyjętej przez Narodowy Bank Polski był nie tylko wzrost rat kredytów hipotecznych, ale także spadek zdolności kredytowej Polaków. Na podstawie raportu Otodom i  Polityka Insight o sytuacji na rynku mieszkań w IV kwartale 2022 roku możemy wysnuć przewidywania na rok 2023.

Czego możemy się spodziewać?

Jako pierwsze rzuca się w oczy wyraźnie wyhamowanie wzrostu cen mieszkań w ostatnim kwartale 2022 roku. Autorzy raportu wskazują nawet, że średnie ceny ofertowe spadły o 0,2%, a z danych NBP ma wynikać, że to pierwszy spadek cen ofertowych w dużych miastach od ponad 8 lat. Eksperci nie zapowiadają jednak stałego trendu spadkowego, ich zdaniem przyczyną hamowania cen jest przede wszystkim ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych i pogorszenie nastrojów w związku z wysoką inflacją i zapowiadanym spowolnieniem gospodarczym.

Podobne wyhamowanie tempa wzrostu cen możemy zaobserwować na rynku najmu. W tym przypadku przyczyną spowolnienia podwyżek ma być wygasanie szoku popytowego związanego z napływem uchodźców z Ukrainy oraz spadek realnych dochodów gospodarstw domowych.

Jeżeli chodzi o branżę deweloperską  pierwszy kwartał 2023 roku upłynie najprawdopodobniej na wyczekiwaniu. Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Przegląd Gospodarczy PIE – zima 2022” począwszy od marca 2023 inflacja zacznie systematycznie spadać i choć nie przyniesie to natychmiastowych zmian w sytuacji finansowej Polaków, będzie jednak stanowić pozytywny bodziec inwestycyjny.

Najem instytucjonalny

W nadchodzącym roku będziemy również świadkami systematycznego rozwoju sektora PRS. Zaobserwujemy tutaj stałe powiększanie portfeli nieruchomości posiadanych przez poszczególne podmioty. Dla przykładu Resi4Rent uzyskało na ten cel 50 milionów euro pożyczki w ramach programu Resilience and Livelihoods Framework prowadzonego przez Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju.

Zatrzymanie spekulacji

Warto mieć również na uwadze zapowiadane raz po raz prace legislacyjne, których efektem miałoby być dodatkowe opodatkowanie zakupu wielu mieszkań w celu zatrzymania spekulacji na rynku mieszkaniowym. Jednak realne skutki takich regulacji będziemy mogli poznać po przedstawieniu konkretnych rozwiązań prawnych.

Podsumowanie

Podsumowując, sytuacja na rynku mieszkaniowym uzależniona będzie w dużej mierze od przewidywanego na początek drugiego kwartału spadku inflacji.

O ile perspektywa odczuwalnego spadku cen mieszkań w przeciągu najbliższych dwunastu miesięcy wydaje się mało realna to ich wyhamowanie możemy obserwować już w tym momencie.

Łukasz Lanoszka
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714
Paweł Mazurek

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.