22.07.2021

Czym jest startup i jak go założyć?

Kancelaria Prawna

Jednym z pojęć biznesowych, które zyskały dużą popularność w ostatnich latach, jest startup. Co to słowo oznacza? Okazuje się, że w wielu dyskusjach jest ono używane niezgodnie z pierwotną definicją. Kolokwialnie traktuje się je zwykle jako synonim młodej firmy, która jest marzeniem początkujących przedsiębiorców. W tym tekście wskazujemy, czym właściwie jest i jak założyć startup krok po kroku, na co należy zwrócić uwagę oraz jakie są programy wspierające tego rodzaju inicjatywy.

Problematyczna definicja startupu

Pojęcie startupu sformułował uznany biznesmen i wykładowca Steve Blank. Definicja jego autorstwa wskazuje, że jest to tymczasowa organizacja, która poszukuje rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego. Jeśli przyjmiemy to wytłumaczenie za właściwe, odpowiedź na pytanie startup – co to jest powinna brzmieć: podmiot, który nie znalazł jeszcze ostatecznego modelu biznesowego. Mieszczą się w niej zarówno poważne projekty zarejestrowane w odpowiednich urzędach, jak i mniej formalne inicjatywy dążące do komercjalizacji ryzykownych, nieoczywistych koncepcji.

Istotne znaczenie ma również wspomniana wcześniej skalowalność, czyli zdolność danego biznesu do niemalże niezahamowanego wzrostu. Przykładem przedsiębiorstwa niespełniającego tego wymogu jest osiedlowy sklepik, ponieważ jest on ograniczony zarówno pod względem potencjalnej liczby klientów, jak i ilością oferowanego towaru. Na drugim biegunie znajdują się m.in. platformy internetowe mogące odnieść duży sukces poza granicami kraju.

Według wielu ekspertów definicja Blanka nie jest wystarczająco precyzyjna. Niekiedy przytacza się również stanowisko Erica Riesa, który określił startup jako przedsięwzięcie stworzone w celu wykreowania nowego produktu bądź usługi w warunkach ryzykownych, braku pewności. W przypadku tego pojęcia duży akcent położony jest na charakter inicjatywy sprawiający, że ma ona zarówno większą szansę na odniesienie spektakularnego sukcesu, jak i na to, iż skończy się fiaskiem. Jej twórcy powinni być swego rodzaju pionierami wprowadzającymi nowe rozwiązania na rynek.

Czy każda nowa firma jest startupem?

Z przedstawionych wcześniej definicji można wysnuć słuszny wniosek, że nie wszystkie młode przedsiębiorstwa można określić tym mianem. Czym jest startup i co go charakteryzuje? Można wyróżnić kilka cech, które powinien spełniać podmiot tego typu:

 • krótki czas działalności,
 • niskie koszty początkowe – nie jest wymagany znaczny kapitał, drogie narzędzia czy maszyny; najważniejsza są koncepcja i kreatywność,
 • wysokie ryzyko przedsięwzięcia,
 • duży zwrot z inwestycji,
 • innowacyjność,
 • skalowalność.

Niszowe, lokalne działalności, niezależnie od stażu na rynku, nie będą wpisywać się w definicję startupu, ponieważ nie odznaczają się wskazanymi wyżej aspektami.

Zalety i ryzyka związane z założeniem startupu

Nie ma przypadku w tym, że koncepcja startupu osiągnęła taką popularność. To powszechne uznanie wynika z wielu zalet, którymi cechują się tego rodzaju przedsiębiorstwa. Należą do nich:

 • niski finansowy próg wejścia,
 • niezależność,
 • szansa na znalezienie dużej rzeszy klientów,
 • perspektywa znacznego zwrotu z inwestycji,
 • możliwość szybkiego rozwoju.

Kluczową korzyścią w przypadku startupu są znikome koszty rozpoczęcia działalności. Jest to szczególnie istotne z perspektywy osób młodych, które mają innowacyjny pomysł, ale nie zdołały na dany moment gromadzić zbyt dużego kapitału. Inną zaletą przemawiającą za startupem jest potencjalny duży zwrot zainwestowanych środków, pozostający w bardzo atrakcyjnym stosunku do poniesionych wydatków. Przedsiębiorstwo tego typu to także dobra szkoła dla niedoświadczonych osób, które obawiałyby się wypłynięcia na głębsze wody biznesu bez wcześniejszego przygotowania.

Obok licznych zalet startupów, należy również wziąć pod uwagę wady takiej inicjatywy. Największą z nich wydaje się duże ryzyko nierozerwalnie związane z charakterystyką przedsięwzięcia. Inicjatorzy startupów muszą również mierzyć się z takimi przeciwnościami jak:

 • konieczność dużego zaangażowania i ograniczenie czasu wolnego,
 • trudność ze skompletowaniem kompetentnego zespołu,
 • niewłaściwe oszacowanie skali innowacyjności pomysłu – niekiedy idee, które wydają się wyjątkowo nowatorskie, okazują się niestety wtórne i nieprzekonujące potencjalnego klienta.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem tego rodzaju działalności?

Jak założyć startup? Decyzję o rozpoczęciu startupu należy gruntownie przemyśleć i nie podchodzić do tego tematu ani ze zbyt dużym optymizmem, ani z obawą i uprzedzeniem. Rozważania powinny objąć takie aspekty jak:

 • pomysł,
 • kapitał,
 • wybór formy prowadzenia działalności i modelu biznesowego.

Identyfikacja potrzeb klienta

Kluczem do sukcesu każdego startupu jest właściwe rozpoznanie rynku oraz oczekiwań i pragnień potencjalnego nabywcy produktu. Warto się zaangażować w te badania, ponieważ prawidłowe wpasowanie się w gust grupy docelowej zbliża przedsiębiorcę do osiągnięcia zadowalających rezultatów. Zaniedbania w tej sferze prowadzą do sytuacji, w której oferowane usługi lub dobra nie są pożądane w stopniu opłacalnym dla firmy. Co ciekawe, niekiedy można skutecznie wykreować potrzebę na produkt u klienta – skuteczna promocja w social mediach i inne rodzaje marketingu mogą okazać się niezastąpione.

Kapitał na start

Przez sformułowanie kapitał powszechnie rozumie się znaczne zasoby finansowe, jednak w kontekście startupów warto zwrócić uwagę na jego inne znaczenia. Oczywiście, pieniądze są potrzebne, ale w tym przypadku nie najistotniejsze. Pomysłodawca startupu powinien zadbać przede wszystkim o kapitał ludzki – specjalistów, którzy zagwarantują mu najwyższą jakość i kreatywność.

Optymalizacja podatkowa

Myśląc o tym, jak stworzyć startup, nie należy zapominać o kwestiach prawnych i podatkowych. Początkujący inwestorzy często lekceważą ten aspekt lub obawiają się go, a może on w przyszłości zadecydować o dalszym losie firmy. Warto już na samym początku zatroszczyć się o wybór optymalnej formy działalności. Podejmowanie tak poważnych decyzji w pojedynkę może być zgubne dla założycieli startupów, dlatego powinni oni udać się po fachową pomoc. Kancelaria prawna radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego zapewnia kompleksowe doradztwo i usługi prawne, które pomogą odpowiednio zorganizować oraz prowadzić opłacalną działalność w tym zakresie. Znajdujemy również atrakcyjne udogodnienia podatkowe dla startupów.

Programy wspierające startupy

W ostatnich latach powstało wiele inicjatyw mających na celu pomoc startupom. Przykładem takiego źródła dofinansowań jest MIT EF – program, którego zadaniem jest wspieranie młodych, innowacyjnych firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Istnieją również inne instytucje oferujące wsparcie – aby skutecznie się o nie ubiegać, warto oddać sprawy w ręce profesjonalistów z naszej kancelarii. Nasz doświadczony prawnik startupów sprawnie zajmie się formalnościami związanymi z uzyskaniem środków pieniężnych, które pomogą rozwinąć nowo powstałą działalność.

Podsumowanie

Znamy już odpowiedź na pytanie: startup – co to jest? Wiadomo także, że przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu tej inicjatywy należy zadbać o właściwy pomysł, kompetentny zespół i wysokiej jakości pomoc prawną. Kancelaria prawna radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego kompleksowo zajmie się obsługą prawną startupu klienta, dzięki czemu będzie on mógł się w pełni skupić na pozyskiwaniu klientów i rozwoju swojej działalności. Działamy także w innych gałęziach prawa, m.in. wśród naszych ekspertów znajduje się znakomity prawnik od procesów inwestycyjnych, który posiada dużą wiedzę z zakresu prawa nieruchomości i postępowania administracyjnego. Zapraszamy do kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.