16.11.2022

Czym jest prawo budowlane?

Kancelaria Prawna

Prawo budowlane jest zbiorem regulacji i przepisów, które określają najbardziej istotne aspekty dotyczące sposobu i warunków realizacji budowy, ale również procesów pozyskania pozwolenia na budowę. Aktualne prawo budowlane odnosi się również do zasad bezpieczeństwa pracy w trakcie realizacji prac budowlanych. Ogółem – jest to zbiór regulacji, które określają gros spraw budowlanych i okołobudowlanych. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak kształtuje się aktualne prawo budowlane w Polsce.

Prawo budowlane 2022 – co to jest?

Prawo budowlane obejmuje 11 rozdziałów, w których można znaleźć najważniejsze regulacje odnoszące się do realizacji szeroko pojętej budowy. Przepisy Prawa budowlanego weszły w życie 1 stycznia 1995 roku. Można znaleźć w nich, między innymi:

 • procedury związane z realizacją projektów budowlanych,
 • procedury związane z przebiegiem prac budowlanych/rozbiórki/modernizacji,
 • zapisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.

W prawie budowlanym umieszczone zostały również przepisy dotyczące zasad użytkowania nieruchomości, miejsc, w jakich mogą być stawiane, a także wytyczne odnoszące się do wymaganego wyposażenia budynków. W Prawie budowlanym można znaleźć również przepisy dotyczące sposobów ochrony środowiska przy budowie i rozbiórce obiektów, a także warunki oddania nieruchomości do użytkowania.

Nowe przepisy ustawy – Prawo budowlane

Nowe Prawo budowlane jest efektem wielu nowelizacji, które na przestrzeni lat kształtowały przedmiotową ustawę. Jedną z bardziej rewolucyjnych decyzji, które dotyczą szeroko pojętego procesu budowy, jest nowelizacja prawa budowlanego z 2021 roku. Jej celem było przyspieszenie i uproszczenie wielu procesów związanych z inwestycjami budowlanymi.

Jedną z wielu zmian nowelizacyjnych było podzielenie projektów budowlanych na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także projekt techniczny. Zmianie uległy również procedury uzyskiwania zgód na wyjątkowe odstępstwa od obowiązujących przepisów (na korzyść wnioskujących). Rozszerzono również katalog robót budowlanych zwolnionych z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę (to również dobra informacja dla inwestorów). Ogólnie można pokusić się o stwierdzenie, że złagodzono podejście do realizacji inwestycji budowlanych, zminimalizowano liczbę formalności i uproszczono wiele innych kwestii formalno-prawnych.

Kancelaria prawna Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego specjalizuje się w prawie budowlanym oraz pokrewnych jemu dziedzinach. Nasz doświadczony prawnik od nieruchomości pomaga klientom w zrozumieniu zawiłych przepisów prawa budowlanego oraz profesjonalnie prowadzi sprawy z tego obszaru. Zachęcamy do kontaktu.

[FM_form id="2"]

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl