16.11.2022

Czym jest prawo budowlane?

Kancelaria Prawna

Prawo budowlane jest zbiorem regulacji i przepisów, które określają najbardziej istotne aspekty dotyczące sposobu i warunków realizacji budowy, ale również procesów pozyskania pozwolenia na budowę. Aktualne prawo budowlane odnosi się również do zasad bezpieczeństwa pracy w trakcie realizacji prac budowlanych. Ogółem – jest to zbiór regulacji, które określają gros spraw budowlanych i okołobudowlanych. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak kształtuje się aktualne prawo budowlane w Polsce.

Prawo budowlane 2022 – co to jest?

Prawo budowlane obejmuje 11 rozdziałów, w których można znaleźć najważniejsze regulacje odnoszące się do realizacji szeroko pojętej budowy. Przepisy Prawa budowlanego weszły w życie 1 stycznia 1995 roku. Można znaleźć w nich, między innymi:

 • procedury związane z realizacją projektów budowlanych,
 • procedury związane z przebiegiem prac budowlanych/rozbiórki/modernizacji,
 • zapisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.

W prawie budowlanym umieszczone zostały również przepisy dotyczące zasad użytkowania nieruchomości, miejsc, w jakich mogą być stawiane, a także wytyczne odnoszące się do wymaganego wyposażenia budynków. W Prawie budowlanym można znaleźć również przepisy dotyczące sposobów ochrony środowiska przy budowie i rozbiórce obiektów, a także warunki oddania nieruchomości do użytkowania.

Nowe przepisy ustawy – Prawo budowlane

Nowe Prawo budowlane jest efektem wielu nowelizacji, które na przestrzeni lat kształtowały przedmiotową ustawę. Jedną z bardziej rewolucyjnych decyzji, które dotyczą szeroko pojętego procesu budowy, jest nowelizacja prawa budowlanego z 2021 roku. Jej celem było przyspieszenie i uproszczenie wielu procesów związanych z inwestycjami budowlanymi.

Jedną z wielu zmian nowelizacyjnych było podzielenie projektów budowlanych na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także projekt techniczny. Zmianie uległy również procedury uzyskiwania zgód na wyjątkowe odstępstwa od obowiązujących przepisów (na korzyść wnioskujących). Rozszerzono również katalog robót budowlanych zwolnionych z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę (to również dobra informacja dla inwestorów). Ogólnie można pokusić się o stwierdzenie, że złagodzono podejście do realizacji inwestycji budowlanych, zminimalizowano liczbę formalności i uproszczono wiele innych kwestii formalno-prawnych.

Kancelaria prawna Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego specjalizuje się w prawie budowlanym oraz pokrewnych jemu dziedzinach. Nasz doświadczony prawnik od nieruchomości pomaga klientom w zrozumieniu zawiłych przepisów prawa budowlanego oraz profesjonalnie prowadzi sprawy z tego obszaru. Zachęcamy do kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.