02.06.2022

Czym jest i na czym polega restrukturyzacja firmy?

Kancelaria Prawna

Przedsiębiorcy, których biznes popadnie w problemy finansowe, często szukają sposobów, aby uchronić go przed upadłością. Restrukturyzacja firmy to szansa na wydźwignięcie przedsiębiorstwa z kryzysu i dostosowanie go do spełniania wymogów rynkowych. Proces restrukturyzacyjny można przeprowadzić na różne sposoby – nieocenioną pomocą w wyborze odpowiedniej procedury jest wyspecjalizowana kancelaria prawna. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy między innymi, co to jest restrukturyzacja firmy oraz jak może ona przebiegać.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Szukając odpowiedzi na pytanie, na czym polega restrukturyzacja firmy, należy zajrzeć do art. 3 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. W tym akcie prawnym restrukturyzacja przedstawiana jest jako postępowanie, które służy uniknięciu ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez umożliwienie mu zawarcia układu z wierzycielami. Co jednak istotne, słuszne prawa podmiotów, względem których dłużnik ma nieuregulowane zaległości finansowe, muszą zostać zabezpieczone.

W jakich obszarach firmy można przeprowadzić restrukturyzację?

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa ma doprowadzić do tego, aby stało się ono płynne finansowo i mogło prawidłowo funkcjonować. Odpowiadając więc na pytanie, co to jest restrukturyzacja firm, możemy powiedzieć, że ta procedura sprowadza się ona do gruntownego przekształcenia struktur przedsiębiorstwa w jego różnych obszarach. Wśród podstawowych typów tego procesu wyróżnić można m.in. restrukturyzację:

 • finansową, która ma na celu polepszenie sytuacji finansowej firmy np. poprzez redukcję kosztów czy znalezienie dodatkowych źródeł finansowania,
 • majątkową polegającą na sprzedaży składników majątku na rzecz innych podmiotów,
 • dostosowawczą mającą za zadanie poprawić pozycję firmy na rynku.

Cel tych działań stanowi nie tylko poprawa rentowności, ale również stworzenie odpowiednich warunków do wzrostu wartości firmy.

Restrukturyzacja firmy – kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Na początku należy zaznaczyć, że restrukturyzacja jest możliwa przede wszystkim w przypadku przedsiębiorstw. Aby jednak firma mogła skorzystać z tej procedury, musi być niewypłacalna lub zagrożona utratą wypłacalności. Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne istnieją trzy warunki niewypłacalności:

 • brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań,
 • istnienie zaległości przekraczających trzy miesiące,
 • suma długów jest wyższa niż wysokość majątku spółki przez okres dłuższy niż dwa lata.

Co istotne, proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa wymaga, aby podlegająca mu firma miała realny potencjał na uniknięcie upadłości oraz późniejsze stabilne funkcjonowanie po wdrożeniu rozwiązań naprawczych.

Jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne?

Aby firma znalazła się w restrukturyzacji, dłużnik musi złożyć wniosek o wszczęcie odpowiedniego postępowania. Celem tego procesu jest przyjęcie oraz zatwierdzenie układu między dłużnikiem a wierzycielami, co w konsekwencji umożliwi restrukturyzację zadłużenia. Należy jednak pamiętać o tym, że sąd rozpatrujący wniosek może odmówić otwarcia postępowania, jeżeli jego skutkiem byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej lub spółki prowadzona jest przez wykwalifikowanego specjalistę. Tę rolę odgrywa licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, który, w zależności od rodzaju postępowania, może pełnić funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy.

Pierwszym krokiem po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego jest sporządzenie spisu wierzytelności, który uwzględnia wszystkich wierzycieli objętych układem oraz wskazuje wartości ich wierzytelności. Następnie przedstawia się propozycje układowe wierzycielom, po czym na ich zgromadzeniu przeprowadzane jest głosowanie nad układem. Zgoda odpowiedniej większości członków zgromadzenia sprawia, że sąd zatwierdza układ, który potem musi zostać wykonany przez dłużnika. Jeżeli jednak wierzyciele nie przyjmą układu, to sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne.

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Na to, jak przebiega proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa, duży wpływ ma wybrana forma postępowania restrukturyzacyjnego. Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu to rozwiązanie proste i szybkie. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego nie wymaga ingerencji sądu do osiągnięcia porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami. Dłużnik samodzielnie wskazuje i zatrudnia doradcę restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu. To korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które jeszcze nie są niewypłacalne, ale już przeczuwają problemy finansowe i zaczynają interesować się tym, ile kosztuje restrukturyzacja firmy.
 • Przyspieszone postępowanie układowe wyróżnia się uproszczonym trybem i umożliwia zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Z tej formy postępowania można skorzystać jedynie wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd skutkuje nadaniem dłużnikowi niezależnego nadzorcy sądowego, który m.in. monitoruje poczynania przedsiębiorstwa i sporządza plan rekrutacyjny. Przyspieszone postępowanie układowe jest atrakcyjną opcją dla firm, które chcą uzyskać szybką ochronę przed egzekucjami ze strony wierzycieli.
 • Postępowanie układowe to rozwiązanie zbliżone do poprzedniego postępowania przyspieszonego. Postępowanie układowe może jednak trwać do kilku miesięcy dłużej, a w trakcie ustalania spisu wierzycieli dochodzi do konfrontacji a podmiotami, które mają względem niego roszczenia. Co istotne, z postępowania układowego mogą skorzystać wyłącznie ci dłużnicy, którzy mają spór z wierzycielami przekraczającymi 15% wierzytelności.
 • Postępowanie sanacyjne to skomplikowany proces głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Autonomia dłużnika jest znacznie ograniczona, ale w zamian za to firma otrzymuje znaczną ochronę przed wierzycielami.

Nowym, interesującym rozwiązaniem, na które warto zwrócić szczególną uwagę, jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które gwarantuje dłużnikowi m.in.:

 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych,
 • zakaz wypowiadania kluczowych umów,
 • zakaz spełniania świadczeń, które wynikają z wierzytelności objętych układem,
 • brak konieczności uzyskania zgody na otwarcie postępowania.

Podsumowanie

Restrukturyzacje firm to procesy, które uchroniły wiele przedsiębiorstw przed upadłością. Jeśli interesuje Państwa kompleksowa obsługa prawna firmy oraz efektywna restrukturyzacja – kancelaria Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego zapewni Państwu profesjonalną pomoc w tym zakresie. Nasz doradca restrukturyzacyjny z Warszawy gwarantuje fachowe poprowadzenie sprawy, dzięki czemu firma może liczyć na wyjście z kryzysu. Jako doświadczona w obszarze M&A kancelaria mamy wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające na skuteczne wsparcie prawne spółek i innych form biznesu. Zachęcamy do kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl