10.06.2021

Crowdfunding – projekt nowej ustawy

Monika Macura

Na początku maja Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Celem jest dostosowanie prawa krajowego do nowych regulacji europejskich w zakresie funkcjonowania tzw. platform crowdfundingowych.

Platforma crowdfundingowa to rodzaj wsparcia finansowego dla przedsiębiorców zapewnianego przez społeczeństwo. W tej akcji udział może wziąć każdy, a wpłaty są dobrowolne i odbywają się przez Internet. Dzięki takiej inicjatywie – przy zebraniu odpowiedniego kapitału – pomysłodawca może urzeczywistnić swój projekt. Nic więc dziwnego, że platformy cieszą się coraz większą popularnością.

Nie ulega wątpliwości, że wejście w życie regulacji Ministerstwa będzie oznaczało dla rynku finansowania społecznościowego rewolucję.

 

Najdonośniejszym z projektowanych rozwiązań jest objęcie platform crowdfundingowych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, co wiązać się będzie z w szczególności z obowiązkiem uzyskania przez platformy crowdfundingowe odpowiedniego zezwolenia.

Oprócz tego zgodnie z założeniami projektu powyższej ustawy:

 1. uprości się niektóre wymogi informacyjne przewidziane dla emitentów papierów wartościowych,
 2. wprowadzi się odpowiednie regulacje mające na celu ochronę inwestorów detalicznych,
 3. ustanowi się sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów ustawy.

Projekt ustawy przewiduje również, że przez pierwsze 2 lata jej obowiązywania maksymalny próg pojedynczej oferty realizowanej przez dany podmiot wynosić będzie 2.5 miliona euro. A po upływie powyższego okresu – dojdzie on do docelowego limitu 5 milionów euro.

 

Nowe regulacje prawne z całą pewnością stanowią wyzwanie dla całej branży crowdfundingu. Z drugiej strony kompleksowe uregulowanie kwestii finansowania społecznościowego pozwoli ostatecznie rozstrzygnąć wątpliwości prawne co do statusu platform crowdfundingowych i zakresu regulacji, jakie powinny mieć zastosowanie do ich działalności.

Zgodnie z projektem ustawy nowe przepisy mają obowiązywać od dnia 10 listopada 2021r.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl