30.12.2022

Co się dzieje z naszymi danymi osobowymi po rekrutacji?

Paweł Bukowski

Według najnowszych badań mamy do czynienia ze spadkiem liczby ofert pracy w porównaniu do rekordowego pod tym względem początku roku 2022. Mimo wszystko zmiana pracy to zjawisko bardzo powszechne na polskim rynku. Bierzemy udział w licznych rekrutacjach, a co za tym idzie – przesyłamy wiele życiorysów, portfolio oraz innych dokumentów zawierających nasze dane osobowe. Co później dzieje się z nimi dzieje? Czy w przypadku, gdy nie dostaniemy pracy, powinny zostać usunięte z bazy? Odpowiedzmy sobie na te pytania.

Zapewne wielu z nas kojarzy sytuację, w której oczekuje na odpowiedź po rozmowie rekrutacyjnej. Zdarza się, że w czasie procesu rekrutacyjnego nie zastanawiamy się jak wiele istotnych informacji przekazujemy potencjalnemu pracodawcy. W życiorysie (CV) kandydata znajduje się mnóstwo istotnych danych, które mogą być później przechowywane przez firmę, do której aplikujemy.

Dzieje się tak między innymi dlatego, że osoba rekrutująca w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa chce zabezpieczyć się  na wypadek skargi wniesionej przez kandydata w razie odrzucenia jego kandydatury. Kwestia usuwania danych osobowych z firmowych baz danych to proces złożony i czasochłonny dla Administratora Danych Osobowych (ADO).

Retencja – jak długo?

Pod tym pojęciem kryje się przechowywanie danych osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem RODO okres przechowywanie tego typu danych nie powinien być „dłuższy niż jest to niezbędne”. Co to w praktyce oznacza? Okres przechowywania informacji będzie różny w zależności od celu ich przechowywania. Inny termin będzie obowiązywał np. sklep internetowy w kwestii danych jego klientów, a inny w przypadku nagrań z monitoringu w miejscu pracy.

Okres retencji najczęściej ustalimy biorąc pod uwagę etap rekrutacji (udostępnienie CV na potrzeby udziału w otwartej rekrutacji lub na potrzeby przyszłych rekrutacji) oraz okres przedawnienia się roszczeń w sprawie, w której dane są zbierane. Może być on także podyktowany przez poszczególne regulacje prawne – np. okresy przechowywania danych osobowych wynikają z przepisów dotyczących akt osobowych pracowników.

Egzekwowanie terminu retencji i usuwanie naszych danych osobowych np. przez rekruterów czy wspomnianych wyżej ADO to wbrew pozorom niełatwa kwestia. Dane musza zostać usunięte od razu „gdy nie są one już potrzebne” (w myśl rozporządzenia RODO). Termin może nie być jednoznaczny i podlegać wielu interpretacjom, a samo ich wykasowanie z baz danych firmy, przedsiębiorstwa czy instytucji może być bardzo czasochłonne.

Rozbieżność opinii

Na temat retencji danych w 2019 wyniknął spór między Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych a Ministrem Cyfryzacji.  W oświadczeniu MC była informacja, że po zakończonej rekrutacji pracodawca ma prawo przechowywać dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, w celach ochrony przed ewentualnymi roszczeniami […]. Na innym stanowisku stał jednak Prezes UODO, który w sygnowanym przez siebie poradniku dla pracodawców pisał o konieczności „natychmiastowego usunięcia dokumentów aplikacyjnych po zakończeniu rekrutacji”.

Wyrok z sierpnia 2022 r.

Zarówno specjaliści w zakresie prawa pracy, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylili się do zdania MC. Wyrok WSA z 4 sierpnia 2022 r. (II SA/Wa 542/22) uchylił decyzję Prezesa UODO jaką było upomnienie pracodawcy za „bezpodstawne przetwarzanie danych kandydatki po zakończonej rekrutacji”. Argumentacją Sądu była ochrona interesu pracodawcy w razie ewentualnych roszczeń. Jako kandydaci mamy bowiem prawo do odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę – zgodnie z art. 183d Kodeksu pracy – w przypadku udowodnienia, że prowadząca rekrutację firma naruszyła zasadę równego traktowania. Ponadto, należy pamiętać, że okres przedawnienia tego typu roszczeń to 3 lata. Z kolei jako pracodawcy mamy prawo do przechowywania danych w celu ewentualnej weryfikacji zarzutów ze strony kandydatów. Zdaniem WSA, przechowywanie danych jest uzasadnione interesem pracodawców oraz uczestników naboru.

Podsumowanie

Jak możemy zauważyć – kwestia retencji danych osobowych nie jest jednoznaczna. Jest to temat złożony i żywo dyskutowany. Na pewno czekają nas jeszcze orzeczenia sądów administracyjnych i decyzje Prezesa UODO, a docelowo – być może także zmiany w prowadzonych przez firmy Rejestrach Czynności Przetwarzania.

Niejednoznaczność stanowisk WSA i Prezesa UODO nie rozstrzyga dylematu, czy usunąć dane osobowe od razu, czy też przetrzymać je na wypadek ewentualnych skarg. Plusem może być to, że niezależnie którą drogę wybierzemy, możemy odwołać się do jednej z tych opinii.

Ta kwestia na pewno wymaga dalszej analizy oraz doprecyzowania. Pozostaje nam czekać na rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna

Opinie

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.