01.03.2021

Rewolucyjne przepisy z Australii. Facebook i Google będą płacić krajowym mediom.

Łukasz Wieczorek
In sign of a protest , Google has threatened to block its platform in Australia.

Australia podjęła decyzję o wprowadzeniu rewolucyjnych przepisów, będąc pierwszym krajem zobowiązującym internetowych gigantów jak Facebook czy Google do płacenia krajowym mediom za udostępnianie ich treści na swoich platformach. Australia już od trzech lat prowadziła spór z gigantami, jednak dopiero teraz podjęła decyzję o uchwaleniu jasnych regulacji nakładających na firmy konkretne zobowiązania. Tzw. News Media Bargaining Code została w czwartek zatwierdzona przez australijski Senat, a następnie przez Izbę Reprezentantów.

Dodatkowo, na szczególną uwagę zasługują regulacje wprowadzające nakazy związane z konsultowaniem i informowaniem o jakichkolwiek zmianach w algorytmach, wprowadzanych przez Google i Facebook. Giganci nie będą uprawnieni by, jak do tej pory, w sposób dowolny manipulować algorytmami, niezależnie od opinii podmiotów zewnętrznych. Ustawa zachęca podmioty medialne i organizacje informacyjne do negocjacji umów z Google-m i Facebookiem. W przypadku ich niepowodzenia, niezależny organ wyznaczony przez rząd sam ustali cenę, jaką podmioty te będą zobowiązane zapłacić twórcom.

O powadze całego procesu może świadczyć fakt, że w lutym Facebook zdecydował się zablokować na okres kilku dni możliwość przesyłania artykułów. Google natomiast groził zablokowaniem swojej platformy na terenie Australii.

Jesteśmy przekonani, że ta ustawa będzie początkiem wielkich, globalnych zmian i w ślad Australii w niedługim czasie pójdą kolejne kraje. Jak donosi gazeta.pl next, już teraz pracę nad podobną ustawą rozpoczęła Kanada. Australijskiemu prawu mają się również przyglądać Unia Europejska i Wielka Brytania.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl