partnerzy zarządzający

 • Michał Konieczny

  radca prawny, współzałożyciel Kancelarii,
  absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym
  absolwent studiów podyplomowych z zakresu Analizy Rynku Kapitałowego i Doradztwa Inwestycyjnego na Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym
  certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
  od stycznia 2009 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

  przed utworzeniem Kancelarii pracował m.in. w spółkach z międzynarodowej grupy kapitałowej, w domu maklerskim oraz w renomowanej kancelarii radcowskiej
  od połowy 2010 roku prowadzi własną praktykę prawniczą

  specjalista z zakresu prawa spółek i rynku kapitałowego, prawa własności intelektualnej, prawa umów w obrocie gospodarczym, oraz regulacji dotyczących szeroko pojętego obrotu prawami majątkowymi
  posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw IT, negocjacji umów w obrocie gospodarczym, oraz realizacji projektów na rynku kapitałowym i nieruchomości o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym
  włada językiem angielskim.

  prywatnie pasjonat piłki nożnej, filozofii, Krakowa i Tatr

 • Marcin Wierzbicki

  radca prawny, współzałożyciel kancelarii,
  absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym
  absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego Columbus School of Law; stypendysta na pobyt na wydziałach prawa Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia) oraz Akademii Kijowsko – Mohylańskiej (Ukrainie)
  certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect

  specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie nieruchomości oraz procesie inwestycyjnym
  posiada szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej budowlanych procesów inwestycyjnych oraz spółek deweloperskich, włącznie z aspektami międzynarodowymi
  ma rozległe doświadczenie w negocjacjach umów handlowych oraz w prowadzeniu złożonych procesów sądowych, jak również w pozasądowym rozwiązywaniu sporów
  świadczy obsługę prawną przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych
  włada biegle językiem angielskim i ukraińskim

  prywatnie uprawia narciarstwo alpejskie, miłośnik Australii

prawnicy

do góry

 • Łukasz Wieczorek

  radca prawny, od 2011 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
  doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  laureat II miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie zorganizowanego przez redakcję „Przegląd Prawa Handlowego”, autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego i prawa konkurencji

  specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, prawie konkurencji, ochrony konsumentów oraz energetycznym; w ramach Kancelarii koordynuje sprawy z zakresu prawa konkurencji, oraz umów w obrocie międzynarodowym
  biegle włada językiem angielskim

  prywatnie fan siatkówki oraz pasjonat historii nowożytnej i XX wieku; interesuje się również ekonomią i finansami

 • Michał Czuryło

  radca prawny, od 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
  absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law – Catholic University of America

  doświadczenie zdobywał pracując przy obsłudze prawnej podmiotów z branży deweloperskiej, IT, chemicznej, rozrywkowej, biur architektonicznych, a także największych w Europie Środkowo-Wschodniej producentów materiałów i urządzeń sanitarnych,
  prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

  specjalista w zakresie: postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, a także własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i umów zawieranych w sektorze IT
  w ramach Kancelarii koordynuje sprawy z zakresu obsługi przedsiębiorstw z sektora IT oraz ochrony danych osobowych
  biegle włada językiem angielskim

  zainteresowania prywatne: koszykówka, snowboard, proza XX wieku

 • Natalia Turbasa

  adwokat, od 2012 roku członek Izby Adwokackiej w Krakowie
  absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim
  stypendystka Programu Erasmus na Uniwersytecie w Salzburgu oraz Summer University of the Foundation for Continental Law na Sorbonie w Paryżu, absolwentka Szkoły Prawa Austriackiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Wiedeński

  doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach w Krakowie oraz w Hongkongu

  zainteresowania zawodowe: prawo i postępowanie cywilne, prawo własności intelektualnej
  w ramach Kancelarii koordynuje sprawy z zakresu postępowania cywilnego i karnego
  biegle włada językiem angielskim i niemieckim

  zainteresowania prywatne: narciarstwo, architektura, żeglarstwo

 • Magdalena Gałan

  prawnik, aplikant radcowski, od 2015 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
  absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

  specjalizuje się w prawie spółek, prawie administracyjnym, oraz prawie ochrony środowiska
  włada językiem angielskim

  zainteresowania pozazawodowe: poezja, teatr, literatura piękna, tango argentyńskie

 • Łukasz Łanoszka

  prawnik, aplikant radcowski, od 2014 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
  absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  ukończył American Law Program (School of American Law) realizowany przez Uniwersytet Jagielloński i Columbus School of Law – Catholic University of America

  specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym oraz zagadnieniach prawnych związanych z procesem inwestycyjnym i obrotem nieruchomościami;
  w ramach Kancelarii koordynuje sprawy z zakresu prawa dotyczącego nieruchomości i procesu inwestycyjnego
  włada językiem angielskim

  zainteresowania pozazawodowe: historia i militaria oraz fizyka i astronomia

 • Izabela Ustymenko-Łukasik

  radca prawny, od 2010 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
  absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  uczestniczka stypendium na Uniwersytecie w Reims Szampania – Ardeny we Francji

  specjalizuje się w postępowaniach rejestrowych, prawie obrotu nieruchomościami, oraz w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w tym w prawie uchodźczym
  w ramach Kancelarii prowadzi sprawy z obszaru postępowań rejestrowych i obrotu nieruchomościami
  włada językiem angielskim i francuskim

  zainteresowania pozazawodowe: lingwistyka, XIX-wieczna literatura francuska, jazda konna, żeglarstwo, joga

 • Bartłomiej Solarz

  aplikant adwokacki, od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Krakowie
  doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

  doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach w Katowicach i Krakowie
  specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, interesuje się również materialnym prawem cywilnym oraz zagadnieniami związanymi z reprywatyzacją
  w ramach Kancelarii prowadzi sprawy z zakresu postępowania cywilnego
  włada językiem angielskim

  zainteresowania pozazawodowe: muzyka, informatyka

 • Katarzyna Bakalarz

  prawnik, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

  zainteresowania zawodowe: prawo własności intelektualnej i prawo cywilne
  w ramach Kancelarii prowadzi sprawy z obszaru obsługi przedsiębiorstw IT
  włada językiem angielskim

  zainteresowania pozazawodowe: historia, architektura, sztuka, literatura, nauki o człowieku i nauki przyrodnicze

 • Marcelina Fąfara

  prawnik, aplikant radcowski, od 2015 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie absolwentka kierunku prawo i kierunku administracja,
  studentka studiów podyplomowych z zakresu „Prawa własności intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim

  zainteresowania zawodowe: prawo własności intelektualnej, prawo spadkowe
  włada językiem angielskim

  zainteresowania prywatnie: fotografia, taniec, podróże, eksperymenty w kuchni

 • Irina Fesiuk

  prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (Ukraina) oraz Instytutu Własności Intelektualnej w Kijowie, studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym
  zrealizowała program stypendialny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  studentka studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

  zdobywała doświadczenia pracując w wiodących kijowskich kancelariach prawnych
  specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i IT, prawie umów w obrocie międzynarodowym, oraz w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych
  w ramach Kancelarii prowadzi sprawy dotyczące praw państw Europy Wschodniej
  włada biegle językiem ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim

  prywatnie interesuje się poezją i tłumaczeniami

 • Patryk Hatak

  absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik Akademii Polskiego Forum Arbitrażu oraz warsztatów o tematyce poświęconej procesowi negocjacji międzynarodowych
  doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży handlowej, informatycznej oraz medycznej

  specjalizuje się w prawie umów w obrocie gospodarczym, prawie ochrony konkurencji i konsumenta, oraz prawie własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii

  biegle włada językiem angielskim

  zainteresowania pozazawodowe: koszykówka, muzyka, teatr, historia, polityka, ekonomia

 • Mateusz Kozieł

  prawnik, aplikant radcowski, od 2015 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

  absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Akademią Kijowsko – Mohylańską oraz Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, uczestnik studiów z zakresu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim

  specjalizuje się w prawie umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, prawie podatkowym, i prawie własności intelektualnej

  biegle włada językiem angielskim oraz rosyjskim, posługuje się prawniczym językiem ukraińskim

  zainteresowania pozazawodowe: literatura współczesna, muzyka elektroniczna i eksperymentalna, sporty zespołowe

 • Maciej Najbar

  tłumacz przysięgły języka angielskiego, absolwent filologii angielskiej i podyplomowych studiów dla tłumaczy tekstów specjalistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

  specjalizuje się w przekładzie tekstów prawnych i prawniczych

  prywatnie miłośnik turystyki górskiej i podnoszenia ciężarów

personel administracyjny

do góry

 • Izabela Palus

  kierownik sekretariatu

  od początku 2011 roku zawodowo zajmuje się administracją
  pedagog, absolwentka geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze specjalizacją przedsiębiorczość i zagospodarowanie przestrzenne
  włada językiem angielskim

  zainteresowania zawodowe: administracja, logistyka, zagadnienia kadrowe oraz rachunkowość

  zainteresowania pozazawodowe: podróże, motoryzacja