NIERUCHOMOŚCI I PROCES INWESTYCYJNY

Obsługa deweloperów

W ramach naszej kancelarii prowadzimy bieżącą obsługę inwestorów, spółek deweloperskich i innych podmiotów działających na rynku nieruchomości, zapewniając wsparcie prawne na wszystkich etapach inwestycji. Identyfikujemy możliwe ryzyka związane z konkretną inwestycją czy nieruchomością, obsługujemy prawnie proces inwestycyjny, w tym postępowania administracyjne związane z decyzjami planistycznymi, jak również prowadzimy obsługę na etapie komercjalizacji inwestycji.

  • Prowadzimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego, od wyboru i zakupu nieruchomości po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i sprzedaż lub komercjalizację inwestycji.
  • Doradzamy przy planowaniu struktury realizacji i finansowania inwestycji, przygotowując i negocjując umowy inwestycyjne i umowy o współpracę, jak również doradzając w zakresie optymalnej formy spółki dla prowadzenia inwestycji.
  • Wspieramy inwestorów w uzyskiwaniu finansowania dla ich inwestycji.
  • Pomagamy przy organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowując, opiniując i negocjując umowy o roboty budowlane, umowy z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy z architektami i projektantami inwestycji, umowy z dostawcami mediów oraz zarządcami dróg.
  • Reprezentujemy deweloperów i inwestorów w postępowaniach administracyjnych w czasie przygotowania inwestycji i w trakcie budowy. Prowadzimy w aspekcie prawnym postępowania o warunki zabudowy oraz o pozwolenie na budowę.
  • Opiniujemy i przygotowujemy prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie i umowy sprzedaży zawierane z klientami.
  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i umowy dzierżawy lokali, powierzchni biurowych i handlowych oraz nieruchomości.

 

Łukasz Łanoszka:
telefon: +48 798 459 714
email: lukasz.lanoszka@kwkr.pl