kancelaria

Specjalizacje

Wychodzimy z założenia, iż koszt obsługi prawnej nie musi być znaczny, a konsultacja z prawnikiem powinna odbywać się zawsze przed podjęciem ważnych decyzji gospodarczych, jak również podczas codziennej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, dlatego też oferujemy zarówno stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa, oraz umiejętność obsłużenia pojedynczych transakcji Klienta.

Kancelaria świadczy usługi Klientom zlokalizowanym w różnych częściach kraju, jak również Klientom międzynarodowym, prowadząc obsługę prawną w języku angielskim.

Bieżące doradztwo prawne

w działalności przedsiębiorstwa

 • przygotowanie lub opiniowanie umów, oświadczeń, aktów korporacyjnych, w tym regulaminów i procedur wewnętrznych,
 • rekomendacje w aspektach prawnych co do planowanych lub podejmowanych działań,
 • wsparcie w kwestiach pracowniczych, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, oraz innych pojawiających się w toku działalności Klienta,
 • wsparcie podczas negocjacji różnego rodzaju umów przychodowych lub kosztowych,
 • obsługa działania organów spółek.

Nieruchomości i prawo budowlane

 • badanie due diligence stanu prawnego nieruchomości,
 • kompleksowa obsługa prawna transakcji nabycia lub zbycia nieruchomości, prowadzenie negocjacji umów, analiza aspektów podatkowych transakcji,
 • kompleksowa, bieżąca obsługa deweloperów, zarówno z branży mieszkaniowej jak i komercyjnej,
 • pełna obsługa prawna budowlanego procesu inwestycyjnego,
 • reprezentacja w sprawach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości,
 • obsługa prawna firm budowlanych, w tym generalnych wykonawców inwestycji, negocjacja umów, reprezentacja w sporach sądowych.

Prawo Spółek, Rynek kapitałowy

 • zakładanie spółek krajowych i zagranicznych,
 • obsługa zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, w tym spółek publicznych,
 • kompleksowe doradztwo w transakcjach kapitałowych, w tym przy emisjach akcji lub obligacji,
 • przygotowanie i negocjacje umów inwestycyjnych,
 • pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy na rynkach NewConnect i Catalyst.

Prawo nowych technologii i IT, własność intelektualna

 • instrumenty ochrony praw własności intelektualnej, w tym umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, umowy licencyjne oraz umowy escrow czy umowy depozytowe dotyczące kodów źródłowych oprogramowania,
 • przygotowanie i negocjowanie umów świadczenia usług IT (w tym usług outsourcingowych lub utrzymaniowych) lub realizacji projektów IT w stosunkach krajowych jak i międzynarodowych w szczególności dla największych instytucji finansowych, operatorów telekomunikacyjnych, oraz dla przemysłu,
 • audyty obszarów z zakresu własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • licencje open source’owe,
 • regulaminy serwisów informatycznych, polityki prywatności, ochrona danych osobowych.
 • Prospekt „ochrona danych osobowych”

Fuzje i przejęcia, przekształcenia przedsiębiorstw

 • badania due diligence przedsiębiorstw,
 • transakcje zbycia przedsiębiorstw, udziałów lub akcji w spółkach, z uwzględnieniem aspektów podatkowych oraz obcych jurysdykcji prawnych,
 • połączenia, podziały, przekształcenia spółek
 • analiza planowanych połączeń, przygotowanie i negocjacje umów,
 • analiza ryzyka związanego z transakcjami fuzji i przejęć.

Restrukturyzacja i prawo upadłościowe

 • opracowanie kompleksowych rozwiązań restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • analiza wystąpienia przesłanek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zarówno z opcją likwidacyjną jak i układową (wraz z propozycjami układowymi),
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, zarówno wierzycieli jak i dłużników