SPÓŁKI I RYNEK KAPITAŁOWY

Rynek kapitałowy

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów funkcjonujących w ramach rynku kapitałowego, w tym w szczególności spółek publicznych, posiadamy status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz Catalyst. Stale wspieramy Klientów w realizacji obowiązków informacyjnych oraz w procesie pozyskiwania finansowania, w tym w zakresie przygotowania debiutów instrumentów finansowych, również o charakterze dłużnym.

  • Sporządzamy dokumenty informacyjne, pozostałą dokumentację informacyjną oraz korporacyjną emitenta.
  • Dostosowujemy struktury emitenta do wymogów wynikających z regulacji obowiązujących w danym rynku zorganizowanym.
  • Reprezentujemy Klientów w toku postępowań przed organizatorem zorganizowanego systemu obrotu oraz instytucją nadzoru rynku kapitałowego – Komisją Nadzoru Finansowego.

 

Marcin Wierzbicki:
telefon: +48 504 689 140
email: marcin.wierzbicki@kwkr.pl