UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJE

Przygotowana likwidacja

Jako jedni z pierwszych w Polsce zaproponowaliśmy i z sukcesem zrealizowaliśmy procedurę przygotowanej likwidacji (pre-pack) dla naszego Klienta. Mimo poważnych trudności finansowych i wątpliwości co do możliwości ogłoszenia upadłości w klasycznym trybie, udało się doprowadzić do zbycia przedsiębiorstwa w całości na rzecz inwestora, przy utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przeprowadziliśmy z sukcesem kilkanaście postępowań przygotowanej likwidacji (pre-pack) od czasu wejścia w życie tej regulacji.

  • Przeprowadzamy ocenę możliwości przeprowadzenia postępowania przygotowanej likwidacji (pre-pack), uwzględniając uwarunkowania finansowe i prawne przedsiębiorcy.
  • Przygotowujemy ofertę i odpowiedzi na ofertę nabycia przedsiębiorstwa w toku przygotowanej likwidacji.
  • Pomagamy w poszukiwaniu nabywcy przedsiębiorstwa.
  • Przygotowujemy analizę prawną przedsiębiorstwa, oferowanego do sprzedaży w toku postępowania pre-pack.
  • Przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
  • Reprezentujemy Klienta w toku postępowania upadłościowego, jak również w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym.
     

Kancelaria jest partnerem merytorycznym portalu informacyjnego www.restrukturyzacja.pl.

Marcin Wierzbicki:
telefon: +48 504 689 140
email: marcin.wierzbicki@kwkr.pl