Paulina Obara

prawnik, aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentka prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim; stypendystka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok 2018/2019.
zainteresowania zawodowe: prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i prywatne międzynarodowe
biegle włada językiem angielskim, a niemieckim w stopniu komunikatywnym
prywatnie amatorka baletu i innych rodzajów tańca, lubi aktywnie spędzać czas wolny