Ludwika Sosnowska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów prawniczych oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego współorganizowaną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytet w Orleanie.

Stypendystka na Uniwersytecie w Orleanie, Francja.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym i handlowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców, w tym także w zakresie procesów inwestycyjnych i pozyskiwania finansowania.

Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Zainteresowania prywatne: akwarystyka słodkowodna, powieści podróżnicze i współczesny reportaż.