KAROLINA LUTOMIRSKA

asystentka prawno-administracyjna, studentka II roku prawa na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

karierę prawniczą wiąże z prawem autorskim i prawem spółek

w ramach kancelarii zajmuje się bieżącym wsparciem administracyjnym

biegle włada językiem angielskim, a językiem rosyjskim w stopniu komunikatywnym

interesuje się polityką, literaturą rosyjską, kulturą Hiszpanii