TOMASZ KIJ

radca prawny, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a także studia na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, brał
udział w programie „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej – II edycja”,
zdobywając doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami i instytucjami unijnymi

doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z uznanymi kancelariami w Krakowie
oraz Gdańsku, a także w trakcie kilkuletniej współpracy z towarzystwami funduszy
inwestycyjnych w Krakowie i Warszawie

specjalizuje się w prawie spółek, prawie umów gospodarczych oraz prawie rynków
kapitałowych, a także w zagadnieniach związanych z inwestycjami i ekonomiczną analizą
prawa

biegle włada językiem angielskim

prywatnie miłośnik długich wędrówek, literatury, gór, ostrej kuchni, wina, kawy i gry w go